За контакти

База и офис - гр. София-1278, кв. Бенковски, ул. Геле Китов 6

Тел: 0887 77 80 50 - Ивайло Маринов

Тел: 0893 51 53 83 - Димитър Маринов, управител транспорт

Email: Ivaylo.Marinov@marinovi-trans.com

Email: Iliana.Marinova@marinovi-trans.com