ОБХВАТ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ - „МАРИНОВИ ТРАНС” ООД


Администратор на личните данни е:
МАРИНОВИ ТРАНС ООД
ЕИК 175420332
Адрес: гр. София, бул. Самоковско шосе 68
Сигурността и правилното използване и обработване на личните данни са от изключително значение за "МАРИНОВИ ТРАНС" ООД и нашите потребители. Затова за нас е важно те да разберат как и защо обработваме тяхната лична информация.

Администраторът на уеб сайта гарантира на своите потребители, че е предприел всички необходими мерки за защита на личните данни съгласно нормативните изисквания на Регламент (ЕС) 2016/679. С прилаганата политика за защита на личните данни Администраторът зачита правото на неприкосновеността на личността и гарантира, че полага всички необходими усилия за защита на личните както на регистрираните потребители така и на всеки оставил своите лични данни във формите на запитвания. С полагането на мерки за защита на нашето он- и офлайн съдържание ние гарантираме, че сме взели мерки срещу неправомерното обработване на ЛД данни, които получаваме. Използваме съвременни технологии и защити, за да предоставим сигурност и минимизиран риск.

Настоящата Политика за личните данни е неразривно свързана с Общите условия на "МАРИНОВИ ТРАНС" ООД. Тя не регламентира права и задължения, а цели да обясни на Вас - нашите потребители, какви лични данни обработваме във връзка с предоставянето на хотелски услуги, защо и как ги обработваме, в това число кога е необходимо да разкриваме лични данни на трети лица и защо. Също така, с нея се предоставя информация за правата, които Вие като потребители на този сайт имате във връзка с обработването на личните Ви данни от "МАРИНОВИ ТРАНС" ООД.

Тази Политика за личните данни се прилага по отношение на личните данни, които "МАРИНОВИ ТРАНС" ООД събира и обработва от бисквитките в сайта. Събирането и обработването на лични Ви данни се извършва съгласно политиката за личните данни (и/или политиката за бисквитките) за този уеб-сайт или приложенията му.

Как събираме лични данни:
На сайта на "МАРИНОВИ ТРАНС" ООД има директен начин за събиране на лични данни :
- Чрез използване на бисквитки;

Какви данни обработваме:
На нашия сайт използваме бисквитки. Тези бисквитки и информацията събирана от сайта ни дават информация за:
- Уеб браузъра Ви и операционната система;
- Референта, които Ви препращат към нашата страница;
- Продължителност и дата на посещение;
- IP – адрес;
- Общи демографски данни за всички потребители без детайлно профилиране;

При обработка на Вашите лични данни (ЛД) ние спазваме следните принципи:
• Поверителност на обработването на ЛД и гарантиране на високо ниво на сигурност на поверените лични данни;
• Законосъобразност и добросъвестност;
• Точност и актуалност на данните;
• Съхранение на данните Ви за точно определен срок;
• Събират се единствено и само за изрично посочените в настоящата Политика цели;

Колко време ще съхраняваме ЛД на потребителя и всеки изпратил запитване или регистрирал се на текущия сайт:
"МАРИНОВИ ТРАНС" ООД съхранява личните данни на потребителите толкова, колкото е необходимо, за да бъдат постигнати целите, посочени в тази Политика за личните данни, или за да бъдат спазени изисквания на законодателството. С оглед изпълнение на задълженията ни, произтичащи от данъчното и счетоводното законодателство, данни за даден потребител се съхраняват за период от 1 месец.

Настоящата Политика за личните данни може да бъде променяна или допълвана поради изменение на приложимото законодателство, по инициатива на "МАРИНОВИ ТРАНС" ООД, на потребителите или на компетентен орган като Комисията за защита на личните данни.

Обработка на Вашите лични данни:
Ние събираме и обработваме личните Ви данни само за изрично изброените по-горе цели. Вашите лични данни се съхраняват в система, която отговаря на приложимото национално и европейско законодателство. Тази система се подлежи на обработка само от оторизирани от "МАРИНОВИ ТРАНС" ООД длъжностни лица.

Данните, които получаваме от вас доброволно, се съхраняват, за да можем:
• Да подобрим използването на уебсайта;

Какви са вашите права?
Вие можете да поискате да получите безплатна информация относно събраните за Вас лични данни. По всяко време можете да откажете Вашите лични данни да бъдат събрани и обработвани, а също така да поискате да бъдат забравен. За целта изпратете имейл на Ivaylo.Marinov@marinovi-trans.com

Ако сте дали съгласие и сте се регистрирали на нашия сайт, имате право по всяко време да се откажете от него. В този случай следва да използвате опцията за отказ, предоставена в края на всеки имейл или като пишете на Ivaylo.Marinov@marinovi-trans.com

ПОЛИТИКА ОТНОСНО БИСКВИТКИТЕ

Какво представляват „бисквитките”
“Бисквитките” или “Cookies” на английски, представляват малки текстови файлове, които се изпращат от уеб сайтовете, който посещавате до компютъра или устройството на посетителя. Ролята на тези малки файлове е да събират информация за използването на сайта от потребителя с цел да бъде разпознаван и да се подобри функционалността на сайта и работата с него. Чрез този тип разпознаване на посетителите, посетил уеб сайта, дадения посетител не може да бъде идентифициран лично. Информацията, която събират „бисквитките“ най-често включва:
• адрес на интернет протокола (IP) на устройството, от което посетителят осъществява достъп до платформата;
• вид на устройството, от което посетителят влиза в сайта; (компютър, мобилен телефон, таблет и др.);
• вид на операционната система;
• вид на браузъра;
• действия, които се предприемат потребителите - посетени страници, честотата на посещенията на уеб сайта;
• продължителността на стоене на дадена страница и др.

Повече информация какво представляват бисквитките, можете да разгледате ТУК

За да може сайтът на "МАРИНОВИ ТРАНС" ООД да работи коректно, да Ви е приятно да работите с него ние използваме „Бисквитки“. Посещавайки нашия сайт Ви се отваря попъп, който Ви предупреждава, че използваме „Бисквитки“ и Вие трябва да се съгласите, за да използвате нормално нашия сайт.

Видове бисквитки, които използваме са задължителни и аналитични.

Задължителни бисквитки (essential cookies) –необходими са за да може уеб сайтът коректно да изпълнява функциите си. Благодарение на тези бисквитки Ви показваме например информацията на нашия сайт на Вашия език; да имате възможност да ни пишете на нашия чат; установяваме автентичността на нашите потребители и други.

Сесийни бисквитки.

Възможно е да използваме и сесийни бисквитки, например:
* за да Ви разпознаваме, когато се връщате на нашия Сайт, за да използвате услугите ни;

Как ние използваме бисквитките?

Ние използваме информацията от бисквитките, за да направим нашите Интернет страници по-приятни и лесни за използване от потребителите и за да можем да Ви осигурим персонализирани препоръки.

Как се изтриват бисквитки?

Можете сами да изберете дали да приемете бисквитките или не. Ако искате да знаете кога Вашият компютър получава бисквитка, можете да настроите браузъра си така, че той да Ви уведомява за това. Така имате възможност да приемете или откажете дадена бисквитка. Вашият компютър може да бъде настроен да отхвърля всички бисквитки. Ако искате да разберете как да направите това, посетете aboutcookies.org. Моля, обърнете внимание, че промените в браузъра Ви, с които се деактивира функцията за бисквитки, ще попречат на части от нашите Сайтове да функционират правилно, включително и за функциите „вход“ и „плейбек“.

Промени в нашата политика за бисквитките

Всички бъдещи промени в нашата Политика за бисквитките ще бъдат публикувани на тази страница. При необходимост ще Ви уведомяваме за евентуални промени по имейл в съответствие с Общите условия. Всички промени влизат в сила незабавно, с изключение на съществуващите клиенти, за които тези промени влизат в сила 30 дни след публикуването им, освен ако не е упоменато друго.